male-doctor-portrait-with-medical-mask.jpg
SEJAK 2018

ALLANDO

Pemeriksaan kualiti

Laporan pemeriksaan

Item Bahan Berbahaya kepada Kesihatan (piawaian tolenrasi undang-undang)
TERKINI
TIDAK. Item pemeriksaan Tarikh laporan Pemeriksa
1 Aflatoksin(<20ppb)
2023.04.24 Lampiran
2 Propilena glikol (tidak dibenarkan dikesan dalam makanan kucing) 2023.04.24 Lampiran
3 Natrium nitrit (<100ppm) 2023.04.24 Lampiran
4

Sisa pestisid
(Aldrin, Dieldrin, Cipermetrin, endrin, heptachlor<0.01ppm / pp’-DDT <0.1ppm)

2023.04.24 Lampiran
5 Listeria (tidak dibenarkan dikesan) 2023.04.24 Lampiran
6 Escherichia coli patogenik (tidak dibenarkan dikesan) 2023.04.24 Lampiran
7 Melamin(<2.5ppm) 2023.04.24 Lampiran
8 Logam berat (Arsenik <10ppm / Kadmium <2ppm / Plumbum <5ppm / Merkuri <0.4ppm) 2023.04.24 Lampiran
9 Salmonella (tidak dibenarkan dikesan) 2023.04.24 Lampiran
10 Clostridium perfringens (tidak dibenarkan dikesan) 2023.04.24 Lampiran
11 Radiasi(Cs-134+Cs-137<600Bq/kg) 2023.04.24 Lampiran
12 Pengawet dan Antioksidan (Etoksiquin+BHT+BHA<150ppm / Esokin<75ppm) 2023.04.24 Lampiran